Stal Schouten

    Coachingspraktijk & Manege 

PK - Coaching Cursus


De PK - Coaching is een unieke coachingscursus waarbij het paard wordt ingezet als co-therapeut.  De lesmethode is gericht op het ontwikkelen van PsychoSociale Vaardigheden en het ondersteunen van de Emotionele Ontwikkeling. De cursus is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen tussen de 6 en 16 jaar.

De school, de (sociale) omgeving en de maatschappij leggen al een flinke druk op ons en onze kinderen. Deze cursus richt zich op het ontwikkelen van een aantal belangrijke vaardigheden die toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Zo ondersteund deze Cursus het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en heeft het een positieve invloed op het zelfvertrouwen. Daarnaast werken we aan thema's zoals het herkennen van de eigen comfortzone, het herkennen van je eigen grenzen, deze grenzen leren aangeven en bewaken, samenwerken met anderen, bewust worden van je eigen communicatie en leren effectief communiceren, leren omgaan met tegenslagen, je eigen emoties herkennen en deze onder woorden leren brengen. 

Tijdens de Cursus maken we steeds de combinatie tussen hoe de paarden leven en wat wij van ze kunnen leren. We wisselen theorie (oefeningen) en praktijk (oefeningen) met elkaar af.  Hierdoor wordt er op een actieve en praktische manier geleerd en kan het geleerde direct in de praktijk gebracht worden. Leren door praktijk ervaring.  De pony reageert op het (nieuw geleerde)  gedrag waardoor er direct zichtbaar wordt wat wel en wat niet werkt. De samenwerking met de pony's maakt deze cursus uniek en zeer succesvol.
(we gaan niet paardrijden en ervaring met pony's is niet van belang)De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. We werken in een kleine groep van 4 deelnemers. Iedereen krijgt een werkboek mee naar huis met oefeningen en opdrachten. Een aantal oefeningen zullen we tijdens de bijeenkomsten behandelen de overige oefeningen kunnen  thuis worden gemaakt (het liefst met hulp van een gezinslid). Doordat het gezin betrokken is bij de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis krijgen.
 


" Het mooiste dat je kunt worden is, 
                     Jezelf, 

er zijn al zoveel 
anderen "

PK - Training 2.0
Speciaal voor de deelnemers van de PK -Coaching organiseren we een vervolg cursus op de PK - Coaching . Dit zijn verdiepings/herhalings middagen waarin we met een kleine groep met verschillende thema's aan de slag gaan. Je kunt zelf kiezen voor welke middag je jezelf aanmeld. 


Data 2019
Cursus 1, Kids  6 t/m 12 jr                                             Cursus 2 Tieners  11 tm 16 jr                   Curus 3 Kids  6 tm 12 jr     

Les 1,   Zaterdag 6 apr, 13.30u tot 15.30u                    Zaterdag 31 aug, 13:30u tot 15:30u         Zaterdag 2 nov, 13:30u tot 15:30u          Les 2,   Zaterdag 13 apr, 13.30u tot 15.30u                  Zaterdag 7 sept, 13:30u tot 15:30u         Zaterdag 9 nov, 13:30u tot 15:30u        Les 3,  Zaterdag 20 apr, 13.30u tot 15.30u                  Zaterdag 14 sept, 13:30u tot 15:30u        Zaterdag 16 nov, 13:30u tot 15:30u
Les 4,  Zaterdag 11 mei 13.30u tot 15.30u                    Zaterdag 21 sept, 13:30u tot 15:30u        Zaterdag 23 nov, 13:30u tot 15:30u        Les 5,  Zaterdag 18 mei, 13.30u tot 15.30u                   Zaterdag 28 sept, 13:30u tot 15:30u       Zaterdag 30 nov, 13:30u tot 15:30u        Les 6, Zaterdag 25 mei, 13:30 tot 16:30u                      Zaterdag 5 okt, 13:30u tot 16:30u            Zaterdag 7 dec, 13:30u tot 16:30u


Investering
De investering voor de PK - Coaching Cursus is € 295,-. 
Dit is inclusief,:
 - 6 bijeenkomsten met elk een nieuw thema begeleid door 2 coaches, (psycholoog en sociaal pedagogisch werker)
 - wat te drinken en fruit/koek tijdens de bijeenkomsten
 -  een uniek werkboek, waarin ook thuis samen met het gezin gewerkt wordt
 - een verslag voor de ouders
 - een diploma voor de deelnemers

PK - Coaching 2.0

2 mrt 13.30u tot 15.30u  Thema, 'IK'
4 mei 13.30u tot 15.30u Thema, Communicatie
29 juni 13.30u tot 15.30u Thema, Weerbaarheid
24 aug 13.30u tot 15.30u Thema, Emoties
19 okt 13.30u tot 15.30u Thema, Omgaan met verandering / tegenslag
14 dec 13.30u tot 15.30u Thema, 'STOER'

Investering
De investering voor de PK - Coaching 2.0 is € 47,50 per middag, voor 3 middag € 135,-, voor 6 middagen € 250,-
Dit in inclusief; 
- een bijeenkomsten begeleid door 2 coaches, (psycholoog en sociaal pedagogisch werker)
- iets te drinken en fruit/koek tijdens de bijeenkomsten
- uniek lesmatriaal voor in het werkboek, waarin ook thuis samen met het gezin gewerkt kan worden

Wilt u meer informatie over de PK - Coaching Cursus neemt u dan vrijblijvend contact op met Annemiek.


Als u uw zoon of dochter op wilt geven voor de cursus wilt u dan het inschrijfformulier volledig invullen en verzenden? 
Wij zullen dan contact met u opnemen.